ในปีนี้เทคโนโลยี

ในปีนี้เทคโนโลยี แนวโน้มเป็นอย่างไร

ในปีนี้เทคโนโลยี ความเป็นส่วนตัวคน แรก (ช้า) จะเริ่มเป็นกระแสหลัก

ในปีนี้เทคโนโลยี  “ในปี 2020 เราจะเห็นชื่อครัวเรือน (เงินของฉันบน  แอปเปิ้ล ประกาศคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลได้มากขึ้น”หนึ่งในภาพ ที่กำหนดในปี 2019 คือยืนอยู่หน้าจอ ที่8 ซึ่งเป็นงานประชุมนักพัฒนาประจำปีของเฟชบุค

ซึ่งระบุว่า: “อนาคตเป็นส่วนตัว” หลังจาก การถกเถียงกันมานานหลายปี การละเมิดความปลอดภัย และ การละเมิดความเป็นส่วนตัว ที่อยู่ภายใต้ การตรวจสอบอย่างเข้มงวด  และ บริษัท เทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่น ๆ กำลังปรับเปลี่ยน ในปี 2020 ความเป็นส่วนตัว

จะเป็นหัวใจสำคัญของ การเสนอขายของ บริษัท เทคโนโลยี แรงกดดันต่อ การเปลี่ยน แปลงมาจาก การควบคุมในเบื้องต้น ในช่วง 18 เดือน แรกของ กฎระเบียบด้าน การคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ของสหภาพยุโรปมีคดีในศาลมากกว่า 200,000 คดี ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท  ที่ล้มเหลวใน การปกป้องข้อมูลผู้ใช้ซึ่งนำไปสู่ค่าปรับหลายพันล้านยูโร บาคาร่า  และในสหรัฐอเมริกา แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์กได้ผ่านกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์โดย ที่คนอื่น ๆ จะทำตาม แต่นอกเหนือจากตัวเลข ที่พาดหัว แล้วยังไม่ชัดเจน

ว่ามาตร การใด ๆ เหล่านี้สร้างความ แตกต่างอย่าง แท้จริงต่อวิธี ที่ บริษัท คิด และจัด การกับความเป็นส่วนตัว รูป แบบธุรกิจของพวกเขาซึ่งขึ้นอยู่กับ การทำกำไรจากข้อมูลส่วนบุคคลของเราทำให้พวกเขาทำได้ยาก ในปีหน้าทุกสิ่ง ที่จะเปลี่ยนไปเมื่อความ

เป็นส่วนตัวเปลี่ยนจากสิ่งสำคัญไปเป็นกระ แสหลักในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา การเปิดใช้งาน การ แบ่งปัน ที่เลือกสรร แม้ใน แพลตฟอร์ม และผลิตภัณฑ์ส่วนตัวทั้งหมดได้กลายเป็นความกังวลสำหรับผู้บริโภค บริษัท ต่าง ๆ เช่น  ซึ่งใช้ความยินยอม ที่ได้รับ การบอก

ในปีนี้เทคโนโลยี

ในปีนี้เทคโนโลยี ซึ่งระบุว่า: “อนาคตเป็นส่วนตัว” หลังจาก การถกเถียงกันมานานหลายปี

กล่าวเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลือกสร้างรายได้จากข้อมูลของพวกเขา และ ซึ่งทำให้ครอบครัว แบ่งปันภาพถ่ายอย่างปลอดภัยได้เพิ่มฐานผู้ใช้ ที่มั่นคง  และ แม้จะมีส่วน แบ่ง การตลาด ที่ค่อนข้างเล็กเพียงร้อยละ 0.18 เบราว์เซอร์ส่วนตัว ก็ยังสามารถทำ การค้นหาได้ 30 ล้าน

ต่อวันปีหน้า แนวทางความเป็นส่วนตัวนี้จะกลายเป็นค่านิยม ที่สำคัญสำหรับทั้ง บริษัท ใหม่ และ บริษัท เทคโนโลยีขนาดใหญ่ บริษัท สตาร์ทอัพจะนำความเป็นส่วนตัวมารวมไว้ ที่ศูนย์กลางของข้อเสนอคุณค่าทางธุรกิจ และประสบ การณ์ของผู้ใช้  และ บริษัท ใหญ่ ๆ

จะถูกบังคับจากความต้อง การของผู้บริโภคใน การปรับเปลี่ยนรูป แบบธุรกิจของพวกเขาสร้าง การเปลี่ยนจาก “เทคโนโลยี ที่ดี” เป็น “เทคโนโลยี ที่ดี” ผล ที่ได้จะเป็นวิธี การใหม่ใน การทำธุรกิจความโปร่งใส ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และโอกาสสำหรับเราใน การปรับ การ

แลกเปลี่ยนค่าอินเทอร์เน็ตเราได้เห็นศักยภาพของคลื่นลูกใหม่ของ การเริ่มต้นธุรกิจ แล้ว เป็นตัวอย่าง ที่ดี – ผู้ก่อตั้งผู้ซึ่งได้สร้างอัลกอริธึม ได้สร้าง แอพ ที่ใช้สิ่ง ที่เรียกว่าความเป็นส่วนตัว ที่ แตกต่างกันเพื่อสร้างคำ แนะนำเนื้อหารายวันโดย ที่ไม่มีข้อมูลใด ๆ

ออกจากโทรศัพท์ของผู้ใช้  และซึ่งก่อตั้งโดย กำลังทบทวนอินเทอร์เน็ตในลักษณะ ที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมได้อย่างชัดเจนว่าใคร ที่ไหน และวิธี การ ที่ บริษัท ต่างๆเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาในปี 2020 เราจะเห็นความต้อง การมากขึ้นจากผู้

ก่อตั้งผู้ประกอบ การพนักงาน และนักลงทุนเพื่อเปลี่ยนรูป แบบธุรกิจ ที่มีอยู่ของเทคโนโลยี ซึ่งจะรวมถึงมาตร การเชิงรุกเพื่อให้ แน่ใจว่าเทคโนโลยีได้รับ การออก แบบอย่างรับผิดชอบเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคส่งเสริมความเป็นอยู่ ที่ดีของมนุษย์

และสนับสนุนนวัตกรรมเพิ่มเติม เทคโนโลยีสามารถ และควรเป็นพลังใน การสร้างโอกาส และผลประโยชน์ทางสังคม และ บริษัท  ที่มุ่งเน้น การสร้างโซลูชั่นความเป็นส่วนตัวอันดับ แรกจะเปล่งประกาย และ แรงผลักดันไม่เพียงมาจาก การเริ่มต้น ในปี 2020 เรา

จะเห็นชื่อครัวเรือน ประกาศคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่ให้ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลได้มากขึ้นนำไปสู่นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม  และจากมุมมองของผู้บริโภคเราจะไม่มีทางกลับไป ตอนนี้เราเข้าใจ แล้วว่าเราสามารถ ( และควร) มีประสบ การณ์อินเทอร์เน็ต ที่น่าพึงพอใจ และเป็นส่วนตัว ที่เราคุ้นเคยสร้างจากเทคโนโลยี ที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของเราถูก แชร์ และสร้างรายได้

BACK TO TOP